Đà Nẵng xếp thứ 3 trong PAPI 2016

Đà Nẵng được xếp thứ 3 trong Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 2016, năm thứ 6 liên tiếp thành phố này nằm trong tốp 5.

Cụ thể, Đà Nẵng được 38.58 điểm, sau Thành phố Cần Thơ với 39.57 điểm2016 từ giữa tháng tám và tháng mười một năm 2016. Mục tiêu là để kết nối với sự hài lòng của người dân với hiệu suất làm việc của chính quyền địa phương và trung ương về quản trị, hành chính công và cung cấp dịch vụ công.

Theo bản báo cáo PAPI 2016 được đưa ra tại hội nghị, đã có một sự gia tăng đáng kể về chất lượng được báo cáo của việc chăm sóc sức khỏe miễn phí cho trẻ em trên toàn quốc, với 32% số lượng người được phỏng vấn nói rằng dịch vụ y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi là xuất sắc khi so sánh với 23% vào năm 2015. Tuy nhiên, sự suy giảm trước đó tiếp tục trong năm 2016 đối với hiệu suất tổng quan của cấp tỉnh trong việc kiểm soát tham nhũng trong các ngành công cộng. Do đó, bản báo cáo nhấn mạnh đến sự khẩn cấp công dân, cơ quan chính quyền, các tổ chức xã hội, và các tổ chức truyền thông cùng tham gia để thực hiện những nỗ lực lớn hơn để chống lại nạn tham nhũng.

và Hà Tĩnh với 39.32 điểm, trong khi Phú Thọ và Quảng Bình lần lượt được 38.53 và 38.41 điểm.

Đà Nẵng đạt được điểm cao trong các tiêu chí về sự minh bạch, trách nhiệm giải trình, các thủ tục hành chính công, và cung cấp dịch vụ công.

Những kết quả này được đưa ra tại một hội nghị tại Hà Nội vào thứ ba, được đồng tổ chức bởi Trung tâm hỗ trợ cộng đồng và phát triển giáo dục (CECODES), Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thuộc Mặt trận tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT), và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

PAPI được bao gồm 6 chỉ số phụ: sự tham gia của công dân tại cấp cơ sở, sự minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát tham nhũng, các quy trình quản lý hành chính công, và cung cấp dịch vụ công.

Hơn 14,000 người dân, được lựa chịn một cách ngẫu nhiên từ tất cả 63 tỉnh thành trong cả nước, được phỏng vấn cho PAPI

Dựa vào những biện pháp nghiên cứu tiêu chuẩn quốc tế, PAPI 2016 đã tập trung vào việc khảo sát sự liên quan của công dân trong những nhiệm vụ chính trị và những ý kiến của họ đối với giấy tờ pháp lý để nâng cao quyền làm chủ của họ. Kết quả của bảng xếp hạng PAPI 2016 sẽ giúp chính quyền cả nước cải thiện hiệu suất làm việc của các cơ quan hành chính để cung cấp những dịch vụ công tốt hơn cho công dân.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA