Ngân hàng thế giới giúp tăng cường khả năng quản lý tài chính công của địa phương

Vào thứ 3, một hội nghị được tổ chức tại Đà Nẵng để thảo luận về việc thực hiện Khung chỉ tiêu công và trách nhiệm giải trình tài chính của thành phố (PEFA) trong giai đoạn 2016-2020. Sự kiện được phối hợp đồng tổ chức bởi Ủy ban nhân dân Thành phố và Ngân hàng thế giới (WB).

Theo các chuyên gia của Ngân hàng thế giới đánh giá, hệ thống quản lý tài chính công của thành phố đang được thực hiện một cách hiệu quả trong những năm gần đây.

Theo Chương trình Hỗ trợ Phân tích và Tư vấn song phương (AAA). Ngân hàng thế giới sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Đà Nẵng để nâng cao khả năng quản lý tài chính công trong những năm tới đây, với việc tập trung tiến hành Khung PEFA.

PEFA sử dụng những kết quả của các tính toán chỉ số cá nhân, được dựa vào những bằng chứng sẵn có, để cung cấp một đánh giá tổng hợp về hệ thống PFM chống lại các trụ cột chính của hoạt động PFM. Đó là độ tin cậy của ngân sách, tính minh bạch của tài chính công, việc quản lý tài sản và nợ, chiến lược tài chính dựa trên chính sách và ngân sách, tính dự báo và kiểm soát trong thực hiện ngân sách, kế toán và báo cáo, giám sát bên ngoài và kiểm toán. PEFA sau đó đánh giá tác động của các cấp độ thực hiện PFM lên 3 kết quả mong muốn về ngân sách: tổng hợp trách nhiệm tài chính, phân bổ chiến lược các nguồn lực và cung cấp dịch vụ hiệu quả.

Phát biểu tại sự kiện, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Trần Văn Miên nhấn mạnh rằng thành phố luôn luôn quan tâm đến việc sử dụng những cung cụ hữu ích để tối đa hóa nguồn vốn của mình và tăng cường tính hiệu quả của việc chi ngân sách địa phương. Ông tự hào tuyên bố rằng Đà Nẵng là địa phương đầu tiên của Viêt Nam tiến hành đánh giá PEFA

Phó Chủ tịch Miên mong muốn Ngân hàng thế giới tiếp tục giúp đỡ Đà Nẵng phát triển kế hoạch tài chính trung hạn của mình để cung cấp hiệu quả nguồn vốn trong nỗ lực đáp ứng với các ưu tiên và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Hơn nữa, tầm quan trọng sẽ được gắn liền với những chiến lược tài chính bền vững và các chính sách quản lý nợ để nâng cao sự phát triển cơ sở hạ tầng địa phương, và cải thiện chất lượng dịch vụ công cho cư dân địa phương và hiệu quả của những dự án đầu tư công.

Sở Tài chính thành phố sẽ làm việc chặt chẽ với ngân hàng thế giới để triển khai hiệu quả chương trình hợp tác AAA. Ban chỉ đạo thành phố của chương trình này sẽ được thành lập trong thời gian sớm nhất.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA